تماس با ما

آدرس کارخانه : شهرک صنعتی اشتهارد غزالی شرقی سپهراول سپیدان سوم قطعه ۳۲۵۳

تلفن :  ۰۲۶۳۷۷۷۷۶۳۲ همراه : ۰۹۱۲۵۴۶۲۹۸۰

آدرس دفترمرکزی : شهریار باغستان بعد از شرکت کسل نوش ۰۲۱۶۵۲۳۷۷۲۵