درباره ما

درباره ما

شرکت ناب اکسیژن درسال۱۳۹۰تاسیس گردیده و تولیدکننده گازهای طبی وصنعتی می‌باشد ازجمله اکسیژن نیتروژن بادرصد خلوص بالا و شارژ کننده گازدی اکسیدکربن میکس ‌آرگون باخلوص وگرید بالا و تهیه کننده همه نوع گاز ازجمله گازاستیلن گاز مایع گاز هلیوم و هیدروژن می‌باشد .

ما تولید کننده گاز و مایع‌ اکسیژن وگاز ومایع نیتروژن هستیم ما هم شارژ سیلندر آرگون انجام میدیم وهم شارژ سیلندر میکس (میکس ترکیبی از گازارگون و co) که مصارف میکس درصنعت جهت جوشکاری سازهای فلزی سنگین که هم ازنظر استقامت وکیفیت بهتر از گازهای دیگر میباشدکه به نوع درخواست مشتری با ترکیبات مختلفی شارژ میشود

تمام سعی ما بر این خواهد بود که همیشه مشتریانی راضی و وفادار گرده هم آوریم که به لطف خداوند در چند ماه اخیر این تفکر به یک واقعیت تبدیل شده است.ما می گوئیم: “این انتخاب باعث پیشرفت شماست” شعار ما نیست بلکه یک واقعیت است که در هر خرید به روشنی دیده خواهد شد.